<>
BildBildBildBildBildBildBildBildBildBildBildBildBildBildBildBildBildBildBildBild
Matchning

Till salu
Pris
272 000 €
Typ av objekt
Fritidsstuga
Ägare
Privat
Antal rum
3
Tomtens areal
11 320 m²

Försäljarens kommentarer, även för auktion och anbudsförfarande

Inga kommentarer

Pärla på Kimitoön * Helmi kemiönsaarella

  Juridiskt originalspråk

  ”Stort, rymligt fritidshus med tidlös stil,ca 70m egen strand, bilväg fram och alla bekvämligheter. En pärla värd att beakta”

  Fritidshuset byggt av stock 1999 och tillbyggt 2011 är i gott skick och består av ett stort vardagsrum med öppet kök, arbetsrum-sovrum, wc, bastu, rymligt loft och ett gästrum med egen ingång. Den tidlösa stilen, husets rymliga bottenlösning, höga takhöjd och byggmaterialen av kvalitet ger en känsla av hållbarhet och pondus.

  I köket har du en underbar utsikt rakt ut mot sjön, den stora värmelagrande spisen ritad  och planerad av Herbert Grimme har en gasspis, vedspis och ugn. Utöver det finns det en spis mot vardagsrummet för att ge stämning och värme. I sovrummet / arbetsrummet finns en palladium spis samt förvaringsskåp.

  Loftet har utrymme för en tv hörna och en dubbelsäng.

  Den stora bastun i gott skick rymmer ett större gäng och har en fantastisk utsikt rakt mot insjön, ett ställe att trivas på och varva ner i insjöns lugn var himlen speglas mot vattnet. Stillheten och fridfullheten är otrolig.

  Fritidshuset har vackra stora landskaps fönster för att släppa in ljus och för att kunna på bästa sätt njuta av den vackra vyn. Utöver de stora fönstren finns en stor terrass mot väster i gott skick som är till mestadels under tak. Terrassen är mot insjön.

  I wc finns uttag för tvättmaskin. Och en varmvattenberedare.  

  Gäststugan inrett med skandinavisk stil har ett eget litet kök, stora fönster ut mot sjön och egen ingång ut mot terrassen.  Det finns en värmelagrande spis i rummet,väl isolerat och lämpar sig även för vistelse under vintertid.

  Sluttande strandtomten har en storlek på 1,1320 ha varav jordareal är 1,1080 ha och vattenareal 0,0240 ha. Den är belägen på den natursköna platsen vid Björkboda träsk. Det finns ett litet trädgårdsland på gården men mestadels är den vackra skogsmiljön bevarad med sina blåbärsris, lingonris, ljung, kantareller och berg. Harmonin och naturens skönhet är slående på denna plats.

  Fler olika fågelarter häckar här, fågelskådning på närhåll.

  Utöver den tidlösa, robusta fritidsstugan med sina kvalitativa byggmaterial finns det även ett lider, utedass samt en lekstuga, dessa även i bra skick. Alla byggnader smälter vackert ihop med sitt utseende och färger vilket ger helheten en harmonisk bild.

  Bilvägen fram till huset är bra och möjlighet även till vinterunderhåll finns att få.

  Uppvärmningen sker med luftvärmepump och fungerande eldstäder. Som tilläggsvärme el batterier och golvvärme i gästrummet.

  Vatten tilltag ur träsket som renas i ett eget reningsverk. Watman reningsverk med filtrering finns i pumprummet. Vattenkvaliteten är bra.

  Gråvatten är kopplat till ett eget filtreringssystem och toaletten är ansluten till en egen sluten tank.

  Elektriciteten är förnyad år 2011 i samband med renoveringen och tillbygget.

  Huset är byggt delvis på berg, pelare. Nya delen är gjutenplatta. 

  I stranden finns en brygga och en boj.

  Till fastigheten hör andelar i samfällt vattenområde (322-531-876-1 Nivelax bysvatten i Björkboda träsk)

  Fastigheten säljs fri från gravationer

  Fibernätverk finns i närheten, vanligt mobilnätverk fungerar också.

  Fastigheten har avfallskärl som sköts av lsjh.

  Denna fastighet har en stark självförsörjningsgrad i vatten, värme och matlagningsväg.

  Kimitoöns kommun består av ca 3000 öar och finns i Egentliga Finlands län. Huvudön är Finlands näst största ö efter Åland. Avstånd med bil 2h från Helsingfors, 1h från Åbo och ca 3h från Tammerfors.

  Bodängsvägen 371, 25840 Nivelax

  322-531-2-36 JERUSALEM

  Tomten är på general planeområde (923-130306§14)

  Denna text är en översättning.

  "Large, spacious holiday home with timeless style, approx. 70m private beach, driveway and all amenities. A gem worth considering”

  The holiday home built of logs in 1999 and extended in 2011 is in good condition and consists of a large living room with open kitchen, study-bedroom, wc, sauna, spacious loft and a guest room with its own entrance. The timeless style, the house's spacious floor plan, high ceilings and quality building materials give a feeling of durability and weight.

  In the kitchen you have a wonderful view straight out to the lake, the large heat-storing stove designed and built by Herbert Grimme has a gas stove, wood stove and oven. In addition to that, there is a fireplace facing the living room to provide atmosphere and warmth. In the bedroom / study there is a palladium stove and storage cupboard.

  The loft has space for a TV corner and a double bed.

  The large sauna in good condition accommodates a larger group and has a fantastic view straight to the lake, a place to enjoy and unwind in the calm of the lake where the sky is reflected on the water. The silence and peacefulness is incredible.

  The holiday home has beautiful large landscape windows to let in light and to be able to enjoy the beautiful view in the best possible way. In addition to the large windows, there is a large terrace in good condition that is mostly under cover. The terrace faces the lake.

  In the toilet there is an outlet for a washing machine. And a water heater.

  The guest cabin, decorated in Scandinavian style, has its own small kitchen, large windows facing the lake and its own entrance to the terrace. There is a heat-storing stove in the room, well insulated and also suitable for staying during the winter.

  The sloping beach plot has a size of 1.1320 ha and is located in the scenic location at Björkboda swamp. There is a small garden area on the farm but mostly the beautiful forest environment is preserved with its blueberry rice, lingonberry rice, heather, chanterelles and mountains. The harmony and beauty of nature is striking in this place.

  Several different bird species nest here, bird watching up close.

  In addition to the timeless, robust leisure cabin with its quality building materials, there is also a shed, outhouse and a playhouse, these also in good condition. All the buildings blend beautifully with their appearance and colors, which gives the whole a harmonious picture.

  The road to the house is good and there is also the possibility of winter maintenance.

  The heating takes place with an air source heat pump and working fireplaces. As additional heating, electric batteries and underfloor heating in the guest room.

  Water intake from the swamp, which is purified in a separate treatment plant. Watman treatment plant with filtration is in the pump room. The water quality is good.

  Gray water is connected to its own filtration system and the toilet is connected to its own closed tank.

  The electricity was renewed in 2011 in connection with the renovation and extension.

  The house is built partly on rock, pillars. The new part is cast plate.

  In the beach there is a jetty and a buoy.

  The property includes shares in a shared water area (322-531-876-1 Nivelax village water in Björkboda swamp)

  The property is sold free of encumbrances

  Fiber network is nearby, regular mobile network also works.

  The property has waste disposal

  This property has a strong degree of self-sufficiency in water, heating and cooking.

  The municipality of Kimitoön consists of about 3,000 islands and is located in Southwest Finland County. The main island is Finland's second largest island after Åland. Distance by car 2h from Helsinki, 1h from Turku and approx. 3h from Tampere.

  Bodängsvägen 371, 25840 Nivelax

  322-531-2-36 JERUSALEM

  The plot is in a general planning area (923-130306§14)

  Öppna Lokal1 PDF-broschyr (0.81 MB)

  Ab Seaside Oy LKV

  www.seasidelkv.fi/
  Facebook: facebook.com
  Instagram: instagram.com

  Anneli Viljanen

  0447067012
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
  WA

  Kontakta oss

  Fullständigt namn

  Telefon

  E-post

  Ditt meddelande

  Jag godkänner hanteringen av personuppgifter.