Lokal1 erbjuder också lättanvända verktyg för företag som jobbar med fastighetsförmedling

 

SkärmavbildLokal1-Mäklarverktyg beskrivning:

 • Mäklarverktyget underlättar och effektiverar mäklarens arbetsdag.
 • Förmedlingsdagboken i elektronisk form.
 • Arkiv för digitalt material i 5 år.
 • Signering av digitala PDF dokument vid behov. (Visma sign)
 • Överlåtelseskattedeklarationen för bostads aktielokaler är långt automatiserad för mäklaren.
 • Fakturering snabbt och enkelt.
 • Kostnadseffektiv some marknadsföring som är specialdesignad för lokal1-portalens annonser erbjuds via samarbetspartners.
 • Förmånliga bokföringstjänster via samarbetspartners.
 • Tilläggssynlighet på lokal1-portalen.
 • Lätt och snabbt att göra anteckningar, kommentarer, rättelser och tillägg till förmedlingsobjekten både för lokal1 annonsen och eget behov.
 • Säker inloggning och användning via tvåfaktorsautentisering.

 


Avtal för lokal1-Mäklarverktyg för fastighetsförmedlingsföretag

 • Varje självständigt fastighetsförmedlingsföretag AFM i Finland (Härefter ”företag”) kan göra ett avtal om lokal1-mäklarverktyg. (Härefter ”Avtal”).
 • ”Företag” som godkänner ”avtal” ansvarar till 100 % för den egna firmans ekonomi, juridik, bokföring, marknadsföring och personal samt svarar för de skyldigheter ELY centralens lov och goda förmedlingsrutiner förutsätter.
 • ”Avtalet” gäller rätten att använda lokal1 portalens annonskanal för både företags och förmedlingsobjektens marknadsföring samt lokal1 Mäklarverktyg för fastighetsförmedling. Var och en nämnd som Mäklare AFM i ”firmans” företagspresentation på lokal1 annonsportalen får användningsrätt till lokal1-Mäklarverktyget.
 • ”Företaget” gör ”Avtal” om användning av lokal1-Annonsportalen och lokal1-Mäklarverktyg och bör därmed marknadsföra sina förmedlingsobjekt på lokal1 annonsportalen men är inte bunden vid att använda alla finheter utan kan parallellt fortsätta använda sina egna gamla inkörda metoder och verktyg.

TILLÄGGSSYNLIGHET

 • ”Företaget” kan köpa tilläggssynlighet på Lokal1-portalen både för ”Firman” och förmedlingsobjekten. 1000 reklamvisningar på lokal1-portalen kostar 10 euro + alv 24 %.
 • ”Företag” som godkänner ”avtal” får lokal1-Mäklare tilläggssynlighet via extra listning samt extra lokal1-Mäklare märkning på sökobjektens listning.

KOSTNADER

”Företag” som godkänner ”Avtal” under år 2022

 • Gratis annonser för 10 förmedlingsobjekt förstärkt med 5 gratis some marknadsföringar.
 • Fri användning (prövo- och testperiod) ca 2 månader för lokal1-Mäklarverktyget från godkännandet av ”avtalet” till slutet av månaden 2 månader framåt för varje ”företag” som godkänner ”avtalet” under år 2022. Vid godkännandet sker första betalningen med förmånskod.

Normala kostnader

 • Annonskostnad är 19:90 euro för annonsering av förmedlingsobjekt i 120 dagar.
 • Annonskostnaden sjunker vid förhandsköp av annonser.
  • 4 annonser 75,60 euro = 18,90 euro/annons.
  • 30 annonser 507 euro = 16,90 euro/annons.
  • 100 annonser 1 509 euro = 15,90 euro/annons.
 • Kostnad för lokal1- Mäklarverktyget är 29:90 euro per varje mäklares tre månaders användningstid. Mäklarnas antal är lika med antalet mäklare som är inmatade i ”Företagets” personal på lokal1 portalen. Alla kostnader tillförs + 24 % moms och betalas via lokal1-portalens egen betalningstjänst.

SÄKERHET OCH DATASKYDD

lokal1-Mäklarverktyget innehåller känsligt material för ”Företaget”. Med det som bakgrund är lokal1-Mäklarverktyget fysiskt placerad på olika ställen än lokal1-portalen och kräver en extra inloggning som sker med tvåfaktorsautentisering, dels användarnamn och lösenord, dels med en engångskod via en mobil auktorisering.

Då ”Avtalet” är godkänt får alla som fått användarrättigheter instruktioner om tvåstegsautentiseringen.

Lokal1-portalen och Mäklarverktyget ansvarar inte för olaga intrång, force major eller ingrepp av tredje part. På grund av detta bör varje företag regelbundet säkerhetskopiera sitt arkiv på Mäklarverktyget och där är säkerhetskopieringens backup till egen dator bakom enbart ett klick för att ladda ner säkerhetskopia av allt eget material. 

GILTIGHETSTID

”Avtalet” gäller tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid på 100 dagar.

Om ”Företaget” bryter mot ”avtalet” eller goda förmedlingsrutiner kan lokal1-portalen administratörer avlägsna ”Företagets” alla annonser på lokal1-portalen. Detta kan göras efter tre varningar.

AVTALETS GODKÄNNANDE

Den person som godkänner ”avtalet” skall ha rätt att för ”företaget” utföra godkännandet.

Efter godkännandet av ”avtalet” får alla ”Företagets” Mäklare login/password till lokal1-Mäklarverktyget och startknappen finns under lokal1 portalens rubrik ”Mina sidor”.

Härmed intygar jag för ”Företagets” räkning att jag har läst och godkänner ”avtalet” ovan.

För att ta ibruk mäklarverktyget måste:
 • du vara inloggad på lokal1-portalen
 • du vara kopplad till ett företag i fastighetsförmedlingsbranschen som har synlighet på lokal1
 • företaget ha sitt FO-nummer ifyllt i lokal1-registret.
Åtgärda dessa punkter och återvänd sedan till denna sida för att fortsätta.